Tutkimus Volter Kilven teoksista1928

1937

1939

1952

1965

1970

1976

1977

1986

1992

1995

2002


Väitöskirjoja ja muuta tutkimusta Volter Kilven teoksista:

Eliel Aspelin-Haapkylä: Volter Kilven ”Bathseba” (Teoksessa Tutkielmia kirjallisuudesta ja kuvaamataiteesta, SKS toim. 177)

Aaro Hellaakoski: Eräs kirjallisuutemme monumentaaliteos (Suomalainen Suomi)

Sampo Haahtela: Volter Kilpi, kirjallisuutemme omaperäisin kertoja. (Suomalainen Suomi)

Vilho Suomi: Nuori Volter Kilpi. Vuosisadanvaihteen romantikko. (väitöskirja, Helsinki)

Kai Laitinen: Volter Kilven myöhäistuotanto (Teoksessa Metsästä kaupunkiin, 1984)

Vilho Suomi: Volter Kilven mestarivuodet (Eino Kauppisen juhlakirja, Tampere)

Sisko Ukkonen: Kuvakieli Volter Kilven teoksessa ”Alastalon salissa” (lisensiaatintutkielma Turku; julkaisematon)

Satu Apo: Volter Kilpi ja 30-luvun kritiikki. KTSV 30.

Per-Erik Cederholm: Om det berättade in Volter Kilpis roman Alastalon salissa (väitöskirja, Stockholm)

Pirjo Lyytikäinen: Mielen meri, elämän pidot. Volter Kilven Alastalon salissa. (väitöskirja, Helsinki)

Lea Rojola: Varmuuden vuoksi. Modernin representaatio Volter Kilven Saaristosarjassa. (väitöskirja, Turku)

Juhani Pietarinen: Hetkessä on iäsyys. Volter Kilven filosofia. Volter Kilven Seuran julkaisuja 9.


Vrt. myös artikkelit seuran julkaisuissa 7. ja 8.