Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Prof. PirjoLyytikäinen
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
02941 22676
pirjo.lyytikainen@helsinki.fi


Sihteeri
Salla Laiho
Uuden Hirveläntie 1040
25380 Rekijoki
044 591 2396
smalaiho@gmail.com